Kategoriarkiv: pedagogiskamagasinet

Pedagogiska magasinet som taltidning

Pedagogiska magasinet nr.4 2019

Tema: Uppdaterad eller osynlig? • Björn Ranelid om en hägring • Bildningen • Bodil Jönsson om människan • Mobbningen

Pedagogiska magasinet nr.3 2019

Tema: 38 temasidor om det oumbärliga… Kultur • Fake science • Behovet av modersmålsundervisning • Framtidens pedagogik

Pedagogiska magasinet nr.2 2019

Tema: Uppdrag under press – Vad gör lärarna när demokratin utmanas? • Snabbspåret rätta vägen för Lina • Lyft didaktiken • Visionären Fridtjuv Berg

Pedagogiska magasinet nr.1 2019

Tema: Kroppen • Förstelärarens sex roller • Förebilder i förskolan • Han ska lösa skolans knutar

Pedagogiska magasinet nr.4 2018

Tema: Tillit – Hur kan lärarnas krossade förtroende återskapas? • Så stoppas extremisten • Hälsa höjde betygen • Jean Piaget omstridd pedagog

Pedagogiska magasinet nr.3 2018

Tema: Hållbar lärare – Vad behövs för att må bra från examen till pension? • Språkkrav blir hinder • Rullande förskola • Ference Marton tror på ämnet

Pedagogiska magasinet nr.2 2018

Tema: Uppdrag under press – Vad gör lärarna när demokratin utmanas? • Snabbspåret rätta vägen för Lina • Lyft didaktiken • Visionären Fridtjuv Berg

Pedagogiska magasinet nr.1 2018

Tema: Hjärna eller ogärna – Vad har lärarna för nytta av hjärnforskningen? • Sexism och metoo i Karlskoga • Lärare i världen • Christer Mattsson –
en lyssnare

Pedagogiska magasinet nr.4 2017

Tema: Flerspråka • Med datalogik i kroppen • Matematik som bönesnurra • Fördel åldersblandat

Pedagogiska magasinet nr.3 2017

Tema: Föräldrar – besvär eller resurs • Framtidens lärspel • Bygg broar med The big 5 • Anna Kaya värnar de nyanlända.

Pedagogiska magasinet nr.2 2017

Tema: Fånga bildningen • Mätningar till ingen nytta • Ett år som nyanländ elev • Skolforskningen slarvas bort.

Pedagogiska magasinet nr.1 2017

Tema: Hierarki • Vår oro för okunskap • Modersmålen tar plats • Rektorns vardag efter yxattacken.

Pedagogiska magasinet nr.4 2016

Tema: Naturlära • Stödet som försvann • Vetenskapens fanbärare är oroad • De utmanar talrädslan.

Pedagogiska magasinet nr.2 2016

Tema: Bortom skärmen • Hatties mått duger inte • Hård press på komvux • Forskning som lyfter hela skolan.

Pedagogiska magasinet nr.1 2016

Tema: Kollegor emellan • Alla språk får plats i Växjö • Maja Hagermans deckargåta • Vi fyller 20 år.

Pedagogiska magasinet nr.4 2015

Tema: Delat land – skolans stora utmaning • Pisa-raset inte datorns fel • Här får eleverna nytt hopp • Respons som gör skillnad.

Pedagogiska magasinet nr.3 2015

Tema – Normer i förändring • Hur långt når lyftet • Nygammalt – Övningsskolor • Aida Hadzialic lovar resultat.

Pedagogiska magasinet nr.2 2015

Tema – Ordning och oreda • Läraryrket – en profession • BKSTVStjuv härjar i Skåne • Detroit rustar för rättvisa.

Pedagogiska magasinet nr.1 2015

Tema – Vetenskaplig grund • Betyg i fyran kan sänka svaga elever • SFI:s ödesfråga • Lärare innanför murarna.

Pedagogiska magasinet nr.4 2014

Tema – Gud i skolan • Big 5 för föräldrar • Ny krönikör – Susanna Alakoski.

Pedagogiska magasinet nr.3 2014

Tema: Mätandets makt Plus: Debatt: oseriös lässatsning • Körlings inre lärare • jakten på drivkraften.

Pedagogiska magasinet nr.2 2014

Tema: AVUND. Plus: learning study i förskolan • 8 läsår med alliansen • normkritiken går som en dans.

Pedagogiska magasinet nr.1 2014

TEMA: Vad ska vi med skolan till? + sponsrade läroböcker • femåringar leker läsning • årets tråkigaste artikel!